Sơ đồ tổ Văn-Sử

TỔ VĂN SỬ

Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Lương Quý Phương
Tổ trưởng
1978
ĐHSP Ngữ văn
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Hoàng Thị Bảy
Tổ phó
1970
CĐ GDCD
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Nguyễn Thị Phương
Giáo viên
1989
ĐHSP Văn
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Trần Thy Sỹ
Giáo viên
1984
ĐHSP Nhạc - Đội
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Trần Thị Tứ
Giáo viên
1982
ĐHSP Địa
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Trần Thị Thu Hoài
Giáo viên
1980
ĐHSP Nhac - SửLượt truy cập: 576495 lần

Đang online: 2 người