Sơ đồ tổ Toán-Lý-Tin

                                                                   TỔ TOÁN – LÝ – TIN

1

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ CM

Điện thoại

Email

Mai Văn Sơn

Tổ trưởng

12 – 4 – 1977

Đại học SP Tin – Toán

0914535007

maisonchauhoa@gmail.com

2

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ CM

Điện thoại

Email

Trần Vĩnh Hằng

Tổ Phó

1980

Đại học SP Lý - Tin

0888509567

tranvinhhang6886@gmail.com

3

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ CM

Điện thoại

Email

Phạm Thị Minh

Tổ viên

01 – 9 – 1985

Đại học SP Toán - Tin

01659866744

haminhhoai08@gmail.com

4

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ CM

Điện thoại

Email

Trần Quyết Thắng

Tổ viên

1986

Đại học SP Toán - Lý

01278744999

thang.qb.hce@gmail.com

5

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ CM

Điện thoại

Email

Hoàng Thị Phương Thảo

Tổ viên

1989

Đại học SP Toán - Lý

01299725157

 

6

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ CM

Điện thoại

Email

Võ Văn Hoài

Tổ viên

9 – 6 - 1985

Đại học Tin học

0984029248

vovanhoai96@gmail.com

 

Lượt truy cập: 576517 lần

Đang online: 7 người