Sơ đồ Công đoàn

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS CHÂU HÓA
1
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Trần Thị Năm
Chủ tịch
1977
ĐH Tiếng anh
Trung cấp
0977264348
hongnamchauhoa@gmail.com

 2
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Võ Văn Hoài
Phó chủ tịch
09/06/1985
ĐH Tin học

0984029248
vovanhoai96@gmail.com
3
 
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Trần Thị Thu Hoài
Ủy viên BCH
1980
ĐHSP Nhạc

0985796227


Lượt truy cập: 510134 lần

Đang online: 37 người