BCH Chi đoàn

BCH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2018-2019

Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Điện thoại
Email
Trần Quyết Thắng
Bí thư
1986
CĐSP Toán - LýHọ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Điện thoại
Email
Trần Thy Sỹ
Phó Bí thư
1984
ĐHSP Nhac - CTĐ


 
  
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Điện thoại
Email
Nguyễn Thị Phương
Ủy viên BCH
1992
ĐHSP Văn - Sử


Lượt truy cập: 570565 lần

Đang online: 1 người