Sơ đồ tổ chức Chi bộ

CHI BỘ 7 - TRƯỜNG THCS CHÂU HÓA
1
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Lê Văn Hà
Bí thư
1963
CĐSP Văn - Kỷ
Trung cấp
0935079004
lehachauhoa@gmail.com
2
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Trần Thị Năm
Phó Bí thư
1977
ĐH Anh văn
Trung cấp
0977264348
hongnamchauhoa@gmail.com
3
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Mai Văn Sơn
Ủy viên
1977
ĐHSP Toán - Tin
Trung cấp
0914535007
maisonchauhoa@gmail.com

Lượt truy cập: 576486 lần

Đang online: 2 người