.BGH

BAN GIÁM HIỆU

Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Lê Văn Hà
Hiệu trưởng
1963
CĐSP Văn - Kỷ
Trung cấp
0935079004
lehachauhoa@gmail.com

Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT         
Điện thoại
Email
Trần Thị Năm
Phó Hiệu trưởng
1977
ĐHSP Anh văn
Trung cấp
0977264348
hongnamchauhoa@gmail.com

Lượt truy cập: 533848 lần

Đang online: 1 người