Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2019 - 2020

10/17/2019 10:02:36 AM

Căn cứ công văn 458/PGD&ĐT ngày 24/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019 – 2020. Căn cứ công văn 484/PGD&ĐT ngày 11/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 – 2020. Căn cứ công văn 368/PGD&ĐT ngày 7/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc chấn chỉnh một số nội dung ứng dụng CNTT trong trường học. Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, tình hình thực

Những tệp tin đính kèm:

Lê Văn Hà

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6364

Lượt truy cập: 510175 lần

Đang online: 38 người