Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

4/22/2019 7:56:13 AM

Thực hiện hướng dẫn số: 592 /PGD& ĐT ngày 29/11/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ năm học 2018-2019; Công văn số: 153 /PGD& ĐT ngày 08/4/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá về việc thông báo lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019; Trường THCS Châu Hóa xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

Những tệp tin đính kèm:

Lê Văn Hà

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7353

Lượt truy cập: 405545 lần

Đang online: 7 người