Kế hoạch hưởng ứng Hội sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.

4/28/2020 8:23:00 AM

Căn cứ công văn số 115/PGD&ĐT ngày 15/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 116/PGD&ĐT ngày 16/4/2020 của Phòng GD và ĐT Tuyên Hóa về việc thực hiện Ngày sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Hội sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 - 2020 của trường THCS Châu Hóa; Thư viện trường THCS Châu Hóa xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Sách Việt Nam 21

Những tệp tin đính kèm:

Trần Thị Minh Phúc

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3605

Lượt truy cập: 510096 lần

Đang online: 35 người