Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021

10/16/2020 3:41:34 PM

Căn cứ Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021; Căn cứ Thông tư 16/2006/TT-BGDĐT ngày 26/12/2006 của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình phổ thông; Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 58; Căn cứ Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của UBND tỉnh

Những tệp tin đính kèm:

Nguyễn Thanh Lương

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3605

Lượt truy cập: 510168 lần

Đang online: 37 người