Kế hoạc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

10/7/2019 8:39:14 AM

Căn cứ Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020; Công văn số 2191/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020; Công văn hướng dẫn số: 458/GD&ĐT ngày 24/9/2019 của phòng GD&ĐT Tuyên Hó

Những tệp tin đính kèm:

Lê Văn Hà

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4282

Lượt truy cập: 532336 lần

Đang online: 10 người