Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 Căn cứ Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021; Căn cứ Thông tư 16/2006/TT-BGDĐT ...

Hien tai chua co tin tuc

Hội nghị công đoàn năm học 2019 - 2020

Hội nghị công đoàn năm học 2019 - 2020 Hội nghị công đoàn Trường THCS Châu Hóa diễn ra chiều ngày 11/10/2019. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở Nhà trường năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng hoạt động trong ...

Lượt truy cập: 533830 lần

Đang online: 5 người